PHP 8.1.28 Released!

ReflectionFunctionAbstract::getClosureUsedVariables

(PHP 8 >= 8.1.0)

ReflectionFunctionAbstract::getClosureUsedVariablesReturns an array of the used variables in the Closure

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::getClosureUsedVariables(): array

Returns an array of the used variables in the Closure.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns an array of the used variables in the Closure.

Örnekler

Örnek 1 ReflectionFunctionAbstract::getClosureUsedVariables() example

<?php

$one
= 1;
$two = 2;

$function = function() use ($one, $two) {
static
$three = 3;
};

$reflector = new ReflectionFunction($function);

var_dump($reflector->getClosureUsedVariables());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

array(2) {
  ["one"]=>
  int(1)
  ["two"]=>
  int(2)
}

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top