PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

ReflectionFunctionAbstract::getFileName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunctionAbstract::getFileNameİşlevin tanımladığı dosyanın ismini döndürür

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::getFileName(): string|false

Kullanıcı tanımlı işlevin tanımlandığı dosyanın ismini döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Kullanıcı tanımlı işlevin tanımlandığı dosyanın ismini döndürür. İşlev PHP'nin kendisi veya bir eklenti tarafından tanımlanmışsa false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
stein at visibone dot com
8 years ago
Returns FALSE for an internal function (when isInternal() returns TRUE, e.g. for 'strlen').
To Top