ReflectionFunctionAbstract::getFileName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunctionAbstract::getFileNameİşlevin tanımladığı dosyanın ismini döndürür

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::getFileName(): string|false

Kullanıcı tanımlı işlevin tanımlandığı dosyanın ismini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Kullanıcı tanımlı işlevin tanımlandığı dosyanın ismini döndürür. İşlev PHP'nin kendisi veya bir eklenti tarafından tanımlanmışsa false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
stein at visibone dot com
10 years ago
Returns FALSE for an internal function (when isInternal() returns TRUE, e.g. for 'strlen').
To Top