PHP 7.4.9 Released!

ReflectionFunctionAbstract::getFileName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::getFileNameDosya ismini döndürür

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::getFileName ( void ) : string

Kullanıcı tanımlı işlevin dosya ismini döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Dosya ismi.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
stein at visibone dot com
7 years ago
Returns FALSE for an internal function (when isInternal() returns TRUE, e.g. for 'strlen').
To Top