PHP 8.1.28 Released!

ReflectionFunctionAbstract::__clone

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunctionAbstract::__cloneİşlevi kopyalar

Açıklama

private ReflectionFunctionAbstract::__clone(): void

İşlevi kopyalar.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 Bu yöntem artık final değil.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top