ReflectionFunctionAbstract::getStartLine

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunctionAbstract::getStartLineBaşlangıç satır numarasını döndürür

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::getStartLine(): int|false

İşlev tanımının başlangıç satır numarasını döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başlangıç satır numarası, satır bilinmiyorsa false.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top