ReflectionFunctionAbstract::__toString

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunctionAbstract::__toStringNesnenin dizgesel tepkisini görselleştirir

Açıklama

abstract public ReflectionFunctionAbstract::__toString(): void

Yansıtılan nesnenin dizgesel gösterimini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Yansıtılan nesnenin dizgesel gösterimi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top