PHP 8.1.28 Released!

ReflectionFunctionAbstract::isClosure

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunctionAbstract::isClosureBir anonim işlev mi diye bakar

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::isClosure(): bool

Yansıtılan işlev bir Closure (isimsiz) ise true döner.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

İşlev bir Closure ise true yoksa false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionFunctionAbstract::isClosure() örneği

<?php
// non-Closure - İşlev isimli
$function1 = 'str_replace';
$reflection1 = new ReflectionFunction($function1);
var_dump($reflection1->isClosure());

// Closure - işlev isimsiz
$function2 = function () {};
$reflection2 = new ReflectionFunction($function2);
var_dump($reflection2->isClosure());
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)
bool(true)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top