PHP 7.4.0RC6 Released!

ReflectionFunctionAbstract::isClosure

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::isClosureBir anonim işlev mi diye bakar

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::isClosure ( void ) : bool

Bir anonim işlev ise TRUE döner.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Bir anonim işlev ise TRUE yoksa FALSE döner

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top