PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

ReflectionFunctionAbstract::isUserDefined

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunctionAbstract::isUserDefinedİşlev kullanıcı tanımlı bir işlev mi diye bakar

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::isUserDefined(): bool

İşlev kullanıcı tanımlı bir işlev ise true yerleşik bir işlevse false döner.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

İşlev kullanıcı tanımlı bir işlev ise true yoksa false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top