ReflectionFunctionAbstract::isUserDefined

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunctionAbstract::isUserDefinedİşlev kullanıcı tanımlı bir işlev mi diye bakar

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::isUserDefined(): bool

İşlev kullanıcı tanımlı bir işlev ise true yerleşik bir işlevse false döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

İşlev kullanıcı tanımlı bir işlev ise true yoksa false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top