PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

ReflectionFunctionAbstract::isUserDefined

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::isUserDefinedİşlev kullanıcı tanımlı bir işlev mi diye bakar

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::isUserDefined ( void ) : bool

İşlev kullanıcı tanımlı bir işlev ise TRUE yerleşik bir işlevse FALSE döner.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

İşlev kullanıcı tanımlı bir işlev ise TRUE yoksa FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top