PHP 7.4.0RC6 Released!

ReflectionFunctionAbstract::getName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::getNameİşlev ismini döndürür

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::getName ( void ) : string

İşlev ismini döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

İşlev ismi.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top