PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

ReflectionFunctionAbstract::getEndLine

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::getEndLineSon satır numarasını döndürür

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::getEndLine ( void ) : int

Son satır numarasını döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Kullanıcı tanımlı sınıfın son satır numarasını döndürür. Satır numarası bilinmiyorsa FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top