PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

ReflectionFunctionAbstract::getEndLine

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunctionAbstract::getEndLineSon satır numarasını döndürür

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::getEndLine(): int|false

Son satır numarasını döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Kullanıcı tanımlı işlevin son satır numarasını döndürür. Satır numarası bilinmiyorsa false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top