ReflectionFunctionAbstract::getExtensionName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunctionAbstract::getExtensionNameEklenti ismini döndürür

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::getExtensionName(): string|false

Eklenti ismini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

İşlevi tanımlayan eklentinin ismi, ya da kullanıcı tanımlı işlevler için false.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top