PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

ReflectionFunctionAbstract::getExtensionName

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunctionAbstract::getExtensionNameEklenti ismini döndürür

Açıklama

public ReflectionFunctionAbstract::getExtensionName(): string|false

Eklenti ismini döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

İşlevi tanımlayan eklentinin ismi, ya da kullanıcı tanımlı işlevler için false.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top