PHPCon Poland 2024

ReflectionFunction::__toString

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunction::__toStringİşlevin bağımsız değişken satırını dizgeleştirerek döndürür

Açıklama

public ReflectionFunction::__toString(): string

İşlevin bağımsız değişken satırını ve dönüş değerini dizgeleştirerek döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

ReflectionFunction::export() gibi işlevin bağımsız değişken satırını dizgeleştirerek döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionFunction::__toString() örneği

<?php
function title($title, $name)
{
return
sprintf("%s. %s\r\n", $title, $name);
}

echo new
ReflectionFunction('title');
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Function [ <user> function title ] {
  @@ Command line code 1 - 1

  - Parameters [2] {
    Parameter #0 [ <required> $title ]
    Parameter #1 [ <required> $name ]
  }
}

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top