PHP 7.4.25 Released!

ReflectionFunction::__construct

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunction::__constructBir ReflectionFunction nesnesi oluşturur

Açıklama

public ReflectionFunction::__construct(Closure|string $function)

Bir ReflectionFunction nesnesi oluşturur.

Değiştirgeler

function

Yansıtılılacak işlevin ismi veya bir anonim işlev

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

function değiştirgesi geçerli bir işlev ismi içermiyorsa bir ReflectionException yavrulanır.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionFunction::__construct() örneği

<?php
/**
 * Basit bir sayaç
 *
 * @return    int
 */
function sayaç1()
{
    static 
$c 0;
    return ++
$c;
}

/**
 * Başka bir basit sayaç
 *
 * @return    int
 */
$sayaç2 = function()
{
    static 
$d 0;
    return ++
$d;
};

function 
dumpReflectionFunction($func)
{

    
// Temel bilgileri basalım
    
printf(
        
"===> %s '%s' işlevi\n".
        
"     %s dosyasının\n".
        
"     %d. satırından %d. satırına kadar tanımlanmış\n",
        
$func->isInternal() ? 'Yerleşik' 'Kullanıcı tanımlı',
        
$func->getName(),
        
$func->getFileName(),
        
$func->getStartLine(),
        
$func->getEndline()
    );

    
// Belgelendirici açıklamaları basalım
    
printf("---> Belgeleme:\n %s\n"var_export($func->getDocComment(), 1));

    
// Varsa statik değişkenleri basalım
    
if ($statics $func->getStaticVariables())
    {
        
printf("---> Statik değişkenler: %s\n"var_export($statics1));
    }
}

// ReflectionFunction sınıfının bir örneğini oluşturalım
dumpReflectionFunction(new ReflectionFunction('sayaç1'));
dumpReflectionFunction(new ReflectionFunction($sayaç2));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

===> Kullanıcı tanımlı 'sayaç1' işlevi
   Z:\reflectcounter.php dosyasının
   7. satırından 11. satırına kadar tanımlanmış
---> Belgeleme:
 '/**
 * Basit bir sayaç
 *
 * @return  int
 */'
---> Statik değişkenler: array (
 'c' => 0,
)
===> Kullanıcı tanımlı '{closure}' işlevi
   Z:\reflectcounter.php dosyasının
   18. satırından 22. satırına kadar tanımlanmış
---> Belgeleme:
 '/**
 * Başka bir basit sayaç
 *
 * @return  int
 */'
---> Statik değişkenler: array (
 'd' => 0,
)

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top