ReflectionFunction::__construct

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunction::__constructBir ReflectionFunction nesnesi oluşturur

Açıklama

public ReflectionFunction::__construct(Closure|string $function)

Bir ReflectionFunction nesnesi oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

function

Yansıtılılacak işlevin ismi veya bir anonim işlev

Hatalar/İstisnalar

function bağımsız değişkeni geçerli bir işlev ismi içermiyorsa bir ReflectionException yavrulanır.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionFunction::__construct() örneği

<?php
/**
* Basit bir sayaç
*
* @return int
*/
function sayaç1()
{
static
$c = 0;
return ++
$c;
}

/**
* Başka bir basit sayaç
*
* @return int
*/
$sayaç2 = function()
{
static
$d = 0;
return ++
$d;
};

function
dumpReflectionFunction($func)
{

// Temel bilgileri basalım
printf(
"===> %s '%s' işlevi\n".
" %s dosyasının\n".
" %d. satırından %d. satırına kadar tanımlanmış\n",
$func->isInternal() ? 'Yerleşik' : 'Kullanıcı tanımlı',
$func->getName(),
$func->getFileName(),
$func->getStartLine(),
$func->getEndline()
);

// Belgelendirici açıklamaları basalım
printf("---> Belgeleme:\n %s\n", var_export($func->getDocComment(), 1));

// Varsa statik değişkenleri basalım
if ($statics = $func->getStaticVariables())
{
printf("---> Statik değişkenler: %s\n", var_export($statics, 1));
}
}

// ReflectionFunction sınıfının bir örneğini oluşturalım
dumpReflectionFunction(new ReflectionFunction('sayaç1'));
dumpReflectionFunction(new ReflectionFunction($sayaç2));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

===> Kullanıcı tanımlı 'sayaç1' işlevi
   Z:\reflectcounter.php dosyasının
   7. satırından 11. satırına kadar tanımlanmış
---> Belgeleme:
 '/**
 * Basit bir sayaç
 *
 * @return  int
 */'
---> Statik değişkenler: array (
 'c' => 0,
)
===> Kullanıcı tanımlı '{closure}' işlevi
   Z:\reflectcounter.php dosyasının
   18. satırından 22. satırına kadar tanımlanmış
---> Belgeleme:
 '/**
 * Başka bir basit sayaç
 *
 * @return  int
 */'
---> Statik değişkenler: array (
 'd' => 0,
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top