CascadiaPHP 2024

ReflectionFunction::isDisabled

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionFunction::isDisabledİşlevin iptal edilip edilmediğine bakar

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 8.0.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTEDİR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

public ReflectionFunction::isDisabled(): bool

İşlev disable_functions yönergesiyle iptal edilmişse true döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

İşlev iptal edilmişse true yoksa false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top