PHP 7.4.8 Released!

ReflectionFunction::isDisabled

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ReflectionFunction::isDisabledİşlevin iptal edilip edilmediğine bakar

Açıklama

public ReflectionFunction::isDisabled ( void ) : bool

İşlev disable_functions yönergesiyle iptal edilmişse TRUE döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

İşlev iptal edilmişse TRUE yoksa FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top