PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

ReflectionFunction::export

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionFunction::exportİşlevi ihraç eder

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.4.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

public static ReflectionFunction::export(string $isim, string $ihracet = ?): string

Yansıtılmış bir işlevi ihraç eder.

Değiştirgeler

isim

İhraç edilecek Reflection nesnesi.

ihracet

true belirtilirse yansıtmak yerine ihrac eder. false olursa (öntanımlıdır) tersini yapar.

Dönen Değerler

true belirtilirse bir dizge yoksa null döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
hytest at gmail dot com
9 years ago
Example:

<?php
function title($title, $name)
{
    return
sprintf("%s. %s\r\n", $title, $name);
}

echo
ReflectionFunction::export('title',true);

?>

Output:

Function [ <user> function title ] {
  @@ /path/to/file.php 2 - 5

  - Parameters [2] {
    Parameter #0 [ <required> $title ]
    Parameter #1 [ <required> $name ]
  }
}
To Top