PHPerKaigi 2024

ReflectionGenerator sınıfı

(PHP 7, PHP 8)

Giriş

ReflectionGenerator sınıfı bir üreteç hakkında bilgi sağlar.

Sınıf Sözdizimi

final class ReflectionGenerator {
/* Yöntemler */
public __construct(Generator $generator)
public getThis(): ?object
public getTrace(int $options = DEBUG_BACKTRACE_PROVIDE_OBJECT): array
}

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Sınıf artık final.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top