ReflectionAttribute sınıfı

(PHP 8)

Giriş

The ReflectionAttribute sınıfı bir öznitelik hakkında bilgi verir.

Sınıf Sözdizimi

class ReflectionAttribute implements Reflector {
/* Sabitler */
public const int IS_INSTANCEOF;
/* Yöntemler */
private __construct()
public getName(): string
public getTarget(): int
public isRepeated(): bool
}

Öntanımlı Sabitler

ReflectionAttribute Sabitleri

ReflectionAttribute::IS_INSTANCEOF

Öznitelikleri instanceof sınamasıyla döndürür.

Bilginize:

Bu sabitlerin değerleri PHP sürümleri arasında farklılık gösterebilir. Bu sabitlerin değerleri ile değil isimleri ile kullanılması önerilir.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top