ReflectionEnum sınıfı

(PHP 8 >= 8.1.0)

Giriş

ReflectionEnum sınıfı bir sayılama hakkında bilgi verir.

Sınıf Sözdizimi

class ReflectionEnum extends ReflectionClass {
/* Miras alınan sabitler */
public const int ReflectionClass::IS_FINAL;
/* Miras alınan özellikler */
public string $name;
/* Yöntemler */
public __construct(object|string $objectOrClass)
public getCase(string $name): ReflectionEnumUnitCase
public getCases(): array
public hasCase(string $name): bool
public isBacked(): bool
/* Miras alınan yöntemler */
public static ReflectionClass::export(mixed $bağımsız_değişken, bool $return = false): string
public ReflectionClass::getAttributes(?string $name = null, int $flags = 0): array
public ReflectionClass::getConstant(string $isim): mixed
public ReflectionClass::getConstants(?int $filter = null): array
public ReflectionClass::getDocComment(): string|false
public ReflectionClass::getEndLine(): int|false
public ReflectionClass::getExtensionName(): string|false
public ReflectionClass::getFileName(): string|false
public ReflectionClass::getMethods(?int $süzgeç = null): array
public ReflectionClass::getName(): string
public ReflectionClass::getProperties(?int $süzgeç = null): array
public ReflectionClass::getReflectionConstants(?int $filter = null): array
public ReflectionClass::getStartLine(): int|false
public ReflectionClass::getStaticPropertyValue(string $isim, mixed &$öntanımlı = ?): mixed
public ReflectionClass::hasConstant(string $isim): bool
public ReflectionClass::hasMethod(string $isim): bool
public ReflectionClass::hasProperty(string $isim): bool
public ReflectionClass::isInstance(string $nesne): bool
public ReflectionClass::newInstance(mixed $bağımsız_değişkenler): object
public ReflectionClass::newInstanceArgs(array $bağımsız_değişkenler = []): ?object
public ReflectionClass::setStaticPropertyValue(string $isim, mixed $değer): void
}

Ayrıca Bakınız

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top