ReflectionClass::isInterface

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::isInterfaceSınıf bir arayüz mü diye bakar

Açıklama

public ReflectionClass::isInterface ( ) : bool

Sınıf bir arayüz ise true döner.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top