ReflectionClass::isInterface

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionClass::isInterfaceNesne bir arayüz mü diye bakar

Açıklama

public ReflectionClass::isInterface(): bool

Nesne bir arayüz ise true döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionClass::isInterface() temel kullanım örneği

<?php
interface BirArayüz {
public function
interfaceMethod();
}

$nesne = new ReflectionClass('BirArayüz');
var_dump($nesne->isInterface());
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top