ReflectionClass::isAnonymous

(PHP 7, PHP 8)

ReflectionClass::isAnonymousChecks if class is anonymous

Açıklama

public ReflectionClass::isAnonymous(): bool

Checks if a class is an anonymous class.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 ReflectionClass::isAnonymous() example

<?php
class TestClass {}
$anonClass = new class {};

$normalClass = new ReflectionClass('TestClass');
$anonClass = new ReflectionClass($anonClass);

var_dump($normalClass->isAnonymous());
var_dump($anonClass->isAnonymous());

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)
bool(true)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top