PHP 8.1.28 Released!

ReflectionClass::getExtensionName

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionClass::getExtensionNameSınıfı tanımlayan eklentinin ismini döndürür

Açıklama

public ReflectionClass::getExtensionName(): string|false

Sınıfı tanımlayan eklentinin ismini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Sınıfı tanımlayan eklentinin ismini veya kullanıcı tanımlı sınıflarda false döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionClass::getExtensionName() örneği

<?php
$class
= new ReflectionClass('ReflectionClass');
$extension = $class->getExtensionName();
var_dump($extension);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(10) "Reflection"

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top