PHP 8.0.6 Released!

ReflectionClass::getReflectionConstant

(PHP 7 >= 7.1.0, PHP 8)

ReflectionClass::getReflectionConstantBir sınıfın sabiti için ReflectionClassConstant sınıfı

Açıklama

public ReflectionClass::getReflectionConstant ( string $name ) : ReflectionClassConstant|false

Bir sınıfın özelliği için bir ReflectionClassConstant döndürür.

Değiştirgeler

name

Sınıf sabitinin ismi.

Dönen Değerler

Bir ReflectionClassConstant döner, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top