ReflectionClass::getStartLine

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::getStartLineBaşlangıç satır numarasını döndürür

Açıklama

public ReflectionClass::getStartLine ( ) : int

Başlangıç satır numarasını döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başlangıç satır numarasını bir tamsayı olarak döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top