PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

ReflectionClass::getStartLine

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionClass::getStartLineBaşlangıç satır numarasını döndürür

Açıklama

public ReflectionClass::getStartLine(): int|false

Başlangıç satır numarasını döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başlangıç satır numarasını bir tamsayı olarak döndürür. Bilinmiyorsa false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top