ReflectionClass::isSubclassOf

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionClass::isSubclassOfSınıf bir alt sınıf mı diye bakar

Açıklama

public ReflectionClass::isSubclassOf(ReflectionClass|string $class): bool

Sınıf belirtilen sınıfın bir alt sınıfı ise veya belirtilen arayüzü gerçekliyorsa true döner.

Bağımsız Değişkenler

sınıf

Olası ebeveyn sınıfın ismi veya ReflectionClass nesnesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
3
voitcus at gmail dot com
4 years ago
Note, that this method is a bit different than the `instanceof` operator, which returns true, when it is a subclass or the very same class (interface). Here, only being a subclass results in true, eg.

class A {}
class B extends A {}

$a = new ReflectionClass('A');
$AA = new A;
$b = new ReflectionClass('B');
$BB = new B;

var_dump($a->isSubclassOf($b)); // false
var_dump($AA instanceof $BB); // false

var_dump($b->isSubclassOf($a)); // true
var_dump($BB instanceof $AA); // true

var_dump($a->isSubclassOf($a)); // false
var_dump($AA instanceof $AA); // true
up
3
dhairya lakhera
8 years ago
class A {}
class B {}
class C extends B {}

$obj=new ReflectionClass('C');

var_dump($obj->isSubclassOf ('A')); //boolean false
var_dump($obj->isSubclassOf ('B')); //boolean true
To Top