PHP 8.2.0 Alpha 2 available for testing

ReflectionClass::export

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::exportBir sınıf ihraç eder

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.4.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

public static ReflectionClass::export(mixed $değiştirge, bool $return = false): string

Bir yansıtıcı sınıfı ihraç eder.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

değiştirge

İhraç edilecek Reflection nesnesi.

return

true belirtilirse yansıtmak yerine ihrac eder. false olursa (öntanımlıdır) tersini yapar.

Dönen Değerler

true belirtilirse bir dizge yoksa null döner.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionClass::export() temel kullanım örneği

<?php
class Apple {
    public 
$var1;
    public 
$var2 'Orange';

    public function 
type() {
        return 
'Apple';
    }
}
ReflectionClass::export('Apple');
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Class [ <user> class Apple ] {
 @@ php shell code 1-8

 - Constants [0] {
 }

 - Static properties [0] {
 }

 - Static methods [0] {
 }

 - Properties [2] {
  Property [ <default> public $var1 ]
  Property [ <default> public $var2 ]
 }

 - Methods [1] {
  Method [ <user> public method type ] {
   @@ php shell code 5 - 7
  }
 }
}

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top