PHP 8.1.28 Released!

ReflectionClass::export

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::exportBir sınıf ihraç eder

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.4.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

public static ReflectionClass::export(mixed $bağımsız_değişken, bool $return = false): string

Bir yansıtıcı sınıfı ihraç eder.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

bağımsız_değişken

İhraç edilecek Reflection nesnesi.

return

true belirtilirse yansıtmak yerine ihrac eder. false olursa (öntanımlıdır) tersini yapar.

Dönen Değerler

true belirtilirse bir dizge yoksa null döner.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionClass::export() temel kullanım örneği

<?php
class Apple {
public
$var1;
public
$var2 = 'Orange';

public function
type() {
return
'Apple';
}
}
ReflectionClass::export('Apple');
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Class [ <user> class Apple ] {
 @@ php shell code 1-8

 - Constants [0] {
 }

 - Static properties [0] {
 }

 - Static methods [0] {
 }

 - Properties [2] {
  Property [ <default> public $var1 ]
  Property [ <default> public $var2 ]
 }

 - Methods [1] {
  Method [ <user> public method type ] {
   @@ php shell code 5 - 7
  }
 }
}

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top