ReflectionClass::isUserDefined

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionClass::isUserDefinedSınıf bir kullanıcı tanımlı sınıf mı diye bakar

Açıklama

public ReflectionClass::isUserDefined(): bool

Sınıf bir kullanıcı tanımlı sınıf ise true, yerleşik bir sınıf ise false döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
dhairya lakhera
8 years ago
$internalclass = new ReflectionClass('ReflectionClass');

class Apple {}
$userclass = new ReflectionClass('Apple');

var_dump($internalclass->isUserDefined());
var_dump($userclass->isUserDefined());
To Top