PHPCon Poland 2024

ReflectionClass::inNamespace

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionClass::inNamespaceSınıf isim alanında mı diye bakar

Açıklama

public ReflectionClass::inNamespace(): bool

Sınıf isim alanında tanımlıysa true döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionClass::inNamespace() örneği

<?php
namespace A\B;

class
Foo { }

$function = new \ReflectionClass('stdClass');

var_dump($function->inNamespace());
var_dump($function->getName());
var_dump($function->getNamespaceName());
var_dump($function->getShortName());

$function = new \ReflectionClass('A\\B\\Foo');

var_dump($function->inNamespace());
var_dump($function->getName());
var_dump($function->getNamespaceName());
var_dump($function->getShortName());
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)
string(8) "stdClass"
string(0) ""
string(8) "stdClass"

bool(true)
string(7) "A\B\Foo"
string(3) "A\B"
string(3) "Foo"

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top