ReflectionClass::isIterateable

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::isIterateableSınıf yinelenebilir mi diye bakar

Açıklama

public ReflectionClass::isIterateable ( void ) : bool

Sınıf yinelenebiliyorsa TRUE döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionClass::isIterateable() örneği

<?php

class IteratorClass implements Iterator {
    public function 
__construct() { }
    public function 
key() { }
    public function 
current() { }
    function 
next() { }
    function 
valid() { }
    function 
rewind() { }
}
class 
DerivedClass extends IteratorClass { }
class 
NonIterator { }

function 
dump_iterateable($class) {
    
$reflection = new ReflectionClass($class);
    
var_dump($reflection->isIterateable());
}

$classes = array("ArrayObject""IteratorClass""DerivedClass""NonIterator");

foreach (
$classes as $class) {
    echo 
"$class yinelenebiliyor mu? ";
    
dump_iterateable($class);
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

ArrayObject yinelenebiliyor mu? bool(true)
IteratorClass yinelenebiliyor mu? bool(true)
DerivedClass yinelenebiliyor mu? bool(true)
NonIterator yinelenebiliyor mu? bool(false)

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top