ReflectionClass::getEndLine

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionClass::getEndLineSon satırın numarasını döndürür

Açıklama

public ReflectionClass::getEndLine(): int|false

Bir kullanıcı tanımlı sınıfın son satırının numarasını döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Bir kullanıcı tanımlı sınıfın son satırının numarasını döndürür. Satır numarası bilinmiyorsa false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionClass::getEndLine() örneği

<?php
// Test Class
class TestClass { }

$rc = new ReflectionClass('TestClass');

echo 
$rc->getEndLine();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

3

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top