CascadiaPHP 2024

ReflectionClass::getEndLine

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionClass::getEndLineSon satırın numarasını döndürür

Açıklama

public ReflectionClass::getEndLine(): int|false

Bir kullanıcı tanımlı sınıfın son satırının numarasını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Bir kullanıcı tanımlı sınıfın son satırının numarasını döndürür. Satır numarası bilinmiyorsa false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionClass::getEndLine() örneği

<?php
// Test Class
class TestClass { }

$rc = new ReflectionClass('TestClass');

echo
$rc->getEndLine();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

3

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top