ReflectionClass::getExtension

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionClass::getExtensionSınıfı tanımlayan eklenti için bir ReflectionExtension örneği döndürür

Açıklama

public ReflectionClass::getExtension(): ?ReflectionExtension

Sınıfı tanımlayan eklenti için bir ReflectionExtension örneği döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Sınıfı tanımlayan eklenti için bir ReflectionExtension örneği veya kullanıcı tanımlı sınıflar için null döner.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionClass::getExtension() örneği

<?php
$class
= new ReflectionClass('ReflectionClass');
$extension = $class->getExtension();
var_dump($extension);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

object(ReflectionExtension)#2 (1) {
  ["name"]=>
  string(10) "Reflection"
}

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top