ReflectionClass::getFileName

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionClass::getFileNameSınıfın tanımlandığı dosyanın adını döndürür

Açıklama

public ReflectionClass::getFileName(): string|false

Sınıfın tanımlandığı dosyanın adını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Sınıfın tanımlandığı dosyanın adını döndürür. Eğer sınıf PHP çekirdeğinde veya bir PHP eklentisinde tanımlanmışsa false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
robot at znframework dot com
6 years ago
<?php

$a
= new \ReflectionClass('ZN\Database\InternalDB');

var_dump($a->getFileName());

// Output: C:\xampp7\htdocs\develop\Internal\Database\DB\InternalDB.php
To Top