International PHP Conference Berlin 2021

ReflectionClass::getFileName

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::getFileNameBir dosya adı döndürür

Açıklama

public ReflectionClass::getFileName ( ) : string

Bir dosya adı döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Dosya adı.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
robot at znframework dot com
3 years ago
<?php

$a
= new \ReflectionClass('ZN\Database\InternalDB');

var_dump($a->getFileName());

// Output:  C:\xampp7\htdocs\develop\Internal\Database\DB\InternalDB.php
To Top