ReflectionClass::hasConstant

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8)

ReflectionClass::hasConstantSabit tanımlı mı diye bakar

Açıklama

public ReflectionClass::hasConstant(string $isim): bool

Belirtilen sabit tanımlıysa true döner.

Bağımsız Değişkenler

isim

Bakılacak sabitin ismi.

Dönen Değerler

Sabit tanımlıysa true değilse false.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionClass::hasConstant() örneği

<?php
class Foo {
const
c1 = 1;
}

$class = new ReflectionClass("Foo");

var_dump($class->hasConstant("c1"));
var_dump($class->hasConstant("c2"));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

bool(true)
bool(false)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top