ReflectionClass::isFinal

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionClass::isFinalSınıf bir final sınıf mı diye bakar

Açıklama

public ReflectionClass::isFinal(): bool

Sınıf bir final sınıf ise true döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionClass::isFinal() örneği

<?php
class TestClass { }
final class
TestFinalClass { }

$normalClass = new ReflectionClass('TestClass');
$finalClass = new ReflectionClass('TestFinalClass');

var_dump($normalClass->isFinal());
var_dump($finalClass->isFinal());

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)
bool(true)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top