ReflectionClass::isInternal

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionClass::isInternalSınıf yerleşik mi yoksa kullanıcı tanımlı mı diye bakar

Açıklama

public ReflectionClass::isInternal(): bool

Sınıf çekirdekte veya dahili bir eklentide tanımlıysa true kullanıcı tanımlı ise false döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionClass::isInternal() temel kullanım örneği

<?php
$internalclass
= new ReflectionClass('ReflectionClass');

class
Apple {}
$userclass = new ReflectionClass('Apple');

var_dump($internalclass->isInternal());
var_dump($userclass->isInternal());
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)
bool(false)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top