SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

ReflectionClass::isInternal

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionClass::isInternalSınıf yerleşik mi yoksa kullanıcı tanımlı mı diye bakar

Açıklama

public ReflectionClass::isInternal(): bool

Sınıf çekirdekte veya dahili bir eklentide tanımlıysa true kullanıcı tanımlı ise false döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionClass::isInternal() temel kullanım örneği

<?php
$internalclass 
= new ReflectionClass('ReflectionClass');

class 
Apple {}
$userclass = new ReflectionClass('Apple');

var_dump($internalclass->isInternal());
var_dump($userclass->isInternal());
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)
bool(false)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top