ReflectionClass::isInternal

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionClass::isInternalSınıf yerleşik bir sınıf mı diye bakar

Açıklama

public ReflectionClass::isInternal ( ) : bool

Sınıf yerleşik bir sınıf ise true kullanıcı tanımlı ise false döner.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top