PHP 8.1.0 Released!

ReflectionClass::isInstance

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionClass::isInstanceSınıf bir nesne örneği mi diye bakar

Açıklama

public ReflectionClass::isInstance(string $nesne): bool

Sınıf bir nesne örneği ise true döner.

Değiştirgeler

nesne

Bakılacak nesne.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionClass::isInstance() örneği

<?php
// Kullanım örneği
$class = new ReflectionClass('Foo');

if (
$class->isInstance($arg)) {
    echo 
"Yes";
}

// Buna eşdeğer
if ($arg instanceof Foo) {
    echo 
"Yes";
}

// Buna da
if (is_a($arg'Foo')) {
    echo 
"Yes";
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Yes
Yes
Yes

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
dhairya lakhera
5 years ago
class  TestClass { }

$TestObj=new TestClass();

$TestObj_assigned=$TestObj;
$TestObj_Refrenced=&$TestObj;
$TestObj_cloned=clone $TestObj;

$obj=new ReflectionClass('TestClass');

var_dump($obj->isInstance($TestObj));
var_dump($obj->isInstance($TestObj_assigned));
var_dump($obj->isInstance($TestObj_Refrenced));
var_dump($obj->isInstance($TestObj_cloned));
To Top