PHP 8.0.24 Released!

Nesne Arayüzleri

Nesne arayüzleri, bir sınıfın gerçeklemesi gereken yöntemlerin belirtildiği kodu, bu yöntemlerin nasıl gerçekleneceğini tanımlamaksızın oluşturmanıza imkan sağlar. Arayüzler, sınıflar ve niteliklerle aynı isim alanını paylaşır, bu nedenle aynı adı kullanmayabilirler.

Arayüzler, sınıflardan farklı olarak class yerine interface anahtar sözcüğü kullanılarak ve içeriğinde hiçbir tanımlı yöntem olmaksızın tanımlanırlar.

Bir arayüzdeki tüm yöntemler, arayüzün doğası gereği public olarak bildirilmelidir.

Uygulamada, arayüzler birbirlerini tamamlayan iki amaca hizmet eder::

  • Geliştiricilerin, aynı arayüzü veya arayüzleri gerçekledikleri için birbirlerinin yerine kullanılabilecek farklı sınıflardan nesneler oluşturabilmelerini sağlamak. Böylece, kullanıldıkları kodda herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan bu farklı gerçeklenimler arasında geçiş yapılabilir. Yaygın bir örnek, çoklu veritabanı erişim hizmetleri, çoklu ödeme ağ geçitleri veya farklı önbelleğe alma stratejileridir.
  • Nesnenin başka ne yapabileceğini veya nasıl uygulandığını umursamadan, bir işlev veya yöntemin arayüze uyan bir değiştirgeyi kabul etmesini ve üzerinde çalışmasını sağlamak. Bu arayüzler, davranışın önemini açıklamak için genellikle Iterable (Yinelenebilir), Cacheable (Önbelleğe Alınabilir), Renderable (Yorumlanabilir) vb. şeklinde adlandırılır.

Arayüzler, bu yöntemleri gerçeklemek için sınıfların gerçeklenmesini gerektiren sihirli yöntemler tanımlayabilir.

Bilginize:

Destekleniyor olsa bile, arayüzlere kurucuların dahil edilmesi kesinlikle önerilmez. Bunu yapmak, arayüzü gerçekleyen nesnenin esnekliğini önemli ölçüde azaltır. Ek olarak, kurucular, tutarsız ve beklenmeyen davranışlara neden olabilecek miras alma kuralları tarafından zorlanmaz.

implements işleci

Bir arayüzü gerçeklemek için, implements işleci kullanılır. Arayüzdeki tüm yöntemler bir sınıf içersinde gerçeklenmelidir; aksi takdirde bir ölümcül hata alırsınız. Bir sınıfın, aralarına virgül koyarak birden fazla arayüzü gerçeklemesi sağlanabilir.

Uyarı

Bir sınıf, yöntem bildirimleri aynı olan aynı isimli iki arayüzü gerçekleyebilir.

Uyarı

Bir arayüzü gerçekleyen bir sınıf, değiştirgeleri için arayüzdekinden farklı bir ad kullanabilir. Bununla birlikte, PHP 8.0'dan itibaren dil, isimli değiştirgeleri desteklemektedir, bu da çağrıcıların arayüzdeki değiştirge adına güvenebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, geliştiricilerin gerçeklenen arayüzle aynı değiştirge adlarını kullanmaları şiddetle tavsiye edilir.

Bilginize:

Arayüzler, sınıflar gibi extends işleciyle genişletilebilir.

Bilginize:

Bir sınıf bir arayüzü gerçeklerken, bunu değiştirge adı ve sırası arayüzle uyumlu yöntemler kullanarak yapmalıdır.

Sabitler

Arayüzlerin sabitlerinin olması mümkündür. Arayüz sabitleri, tıpkı sınıf sabitleri gibi çalışır. PHP 8.1.0 öncesinde, kendilerini miras alan sınıflar veya arayüzler tarafından geçersiz kılınamazlardı.

Örnekler

Örnek 1 - Arayüz örneği

<?php
// 'Template' arayüzünü tanımlayalım
interface Template
{
    public function 
setVariable($name$var);
    public function 
getHtml($template);
}

// Arayüzü gerçekleyelim
// Bu çalışacaktır
class WorkingTemplate implements Template
{
    private 
$vars = [];

    public function 
setVariable($name$var)
    {
        
$this->vars[$name] = $var;
    }

    public function 
getHtml($template)
    {
        foreach(
$this->vars as $name => $value) {
            
$template str_replace('{' $name '}'$value$template);
        }

        return 
$template;
    }
}

// Bu çalışmayacaktır
// Ölümcül hata: BadTemplate sınıfı 1 soyut yöntem içermektedir
// dolayısıyla soyut olarak tanımlanması gerekir (Template::getHtml)
class BadTemplate implements Template
{
    private 
$vars = [];

    public function 
setVariable($name$var)
    {
        
$this->vars[$name] = $var;
    }
}

?>

Örnek 2 - Genişletilebilir Arayüzler

<?php
interface A
{
    public function 
foo();
}

interface 
extends A
{
    public function 
baz(Baz $baz);
}

// Bu çalışır
class implements B
{
    public function 
foo()
    {
    }

    public function 
baz(Baz $baz)
    {
    }
}

// Bu çalışmaz, ölümcül hatayla sonuçlanır
class implements B
{
    public function 
foo()
    {
    }

    public function 
baz(Foo $foo)
    {
    }
}
?>

Örnek 3 - Çok sayıda arayüz oluşturma

<?php
interface A
{
    public function 
foo();
}

interface 
B
{
    public function 
bar();
}

interface 
extends AB
{
    public function 
baz();
}

class 
implements C
{
    public function 
foo()
    {
    }

    public function 
bar()
    {
    }

    public function 
baz()
    {
    }
}
?>

Örnek 4 - Arayüzler ve sabitleri

<?php
interface A
{
    const 
'Arayüz sabiti';
}

// Şunu basar: Arayüz sabiti
echo A::B;


class 
implements A
{
    const 
'Sınıf sabiti';
}

// Şunu basar: Sınıf sabiti
// PHP 8.1.0 öncesinde, sabitler geçersiz kılınamadığından bu çalışmazdı.
echo B::B;
?>

Örnek 5 - Soyut sınıflı arayüzler

<?php
interface A
{
    public function 
foo(string $s): string;

    public function 
bar(int $i): int;
}

// Bir soyut sınıf bir arayüzün sadece bir bölümünü gerçekleyebilir.
// Kalanını soyut sınıfı genişleten sınıflar gerçeklemelidir.
abstract class implements A
{
    public function 
foo(string $s): string
    
{
        return 
$s PHP_EOL;
    }
}

class 
extends B
{
    public function 
bar(int $i): int
    
{
        return 
$i 2;
    }
}
?>

Örnek 6 - Aynı anda genişletme ve gerçekleme

<?php

class One
{
    
/* ... */
}

interface 
Usable
{
    
/* ... */
}

interface 
Updatable
{
    
/* ... */
}

// Burada sözcük sırası önemli: 'extends' önce gelmeli.
class Two extends One implements UsableUpdatable
{
    
/* ... */
}
?>

Bir arayüz tür bildirimiyle belli bir nesnenin belli yöntemleri içermesini sağlayabilir. Ayrıca bakınız: instanceof işleci ve Tür Bildirimleri.

add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
29
thanhn2001 at gmail dot com
11 years ago
PHP prevents interface a contant to be overridden by a class/interface that DIRECTLY inherits it.  However, further inheritance allows it.  That means that interface constants are not final as mentioned in a previous comment.  Is this a bug or a feature?

<?php

interface a
{
    const
b = 'Interface constant';
}

// Prints: Interface constant
echo a::b;

class
b implements a
{
}

// This works!!!
class c extends b
{
    const
b = 'Class constant';
}

echo
c::b;
?>
up
15
vcnbianchi
9 months ago
Just as all interface methods are public, all interface methods are abstract as well.
up
7
williebegoode at att dot net
8 years ago
In their book on Design Patterns, Erich Gamma and his associates (AKA: "The Gang of Four") use the term "interface" and "abstract class" interchangeably. In working with PHP and design patterns, the interface, while clearly a "contract" of what to include in an implementation is also a helpful guide for both re-use and making changes. As long as the implemented changes follow the interface (whether it is an interface or abstract class with abstract methods), large complex programs can be safely updated without having to re-code an entire program or module.

In PHP coding with object interfaces (as a keyword) and "interfaces" in the more general context of use that includes both object interfaces and abstract classes, the purpose of "loose binding" (loosely bound objects) for ease of change and re-use is a helpful way to think about both uses of the  term "interface." The focus shifts from "contractual" to "loose binding" for the purpose of cooperative development and re-use.
up
2
xedin dot unknown at gmail dot com
1 year ago
This page says that if extending multiple interfaces with the same methods, the signature must be compatible. But this is not all there is to it: the order of `extends` matters. This is a known issue, and while it is disputable whether or not it is a bug, one should be aware of it, and code interfaces with this in mind.

https://bugs.php.net/bug.php?id=67270
https://bugs.php.net/bug.php?id=76361
https://bugs.php.net/bug.php?id=80785
To Top