Giriş

PHP tam bir nesne modeline sahiptir. Özelliklerinden bazıları şunlardır: Görünürlük, Sınıf Soyutlama, final sınıflar ve yöntemlerine ek olarak, Sihirli Yöntemler, Nesne Arayüzleri ve Nesne Kopyalama.

PHP'deki her nesne değişkeni nesnenin tamamının bir kopyasını değil, nesne başvurusunu içerir. Ayrıntılar için Nesneler ve Gönderimler bölümüne bakınız.

İpucu

Ayrıca Kullanıcı Alanı İsimlendirme Kılavuzu belgesine de bakılabilir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top