PHP 8.1.15 Released!

ReflectionClass::getStaticProperties

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionClass::getStaticPropertiesDuruk özellikleri döndürür

Açıklama

public ReflectionClass::getStaticProperties(): ?array

Statik özellikleri bir dizi olarak döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Statik özellikleri bir dizi içinde döndürür. Başarısızlık durumunda null döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
joao dot felipe dot c dot b at gmail dot com
6 years ago
getStaticProperties return a set of the property itself. It's diferente from getProperties(ReflectionProperty::IS_STATIC) because it return a set of ReflectionProperty class.
up
1
jlennox @ google mail
12 years ago
I had the need to recursive merge the results from a subclass with all of it's parents, and this was the resulting code:

<?php
function GetStaticPropertiesRecursive($class) {
   
$currentClass = $class;
   
$joinedProperties = array();
    do {
       
$reflection = new ReflectionClass($class);
       
$staticProperties = $reflection->getStaticProperties();
        foreach (
$staticProperties as $name => $value) {
            if (
is_array($value)) {
                if (isset(
$joinedProperties[$name]))
                   
$joinedProperties[$name] = array_merge($value, $joinedProperties[$name]);
                else
                   
$joinedProperties[$name] = $value;
            } else {
                if (isset(
$joinedProperties[$name]))
                   
$joinedProperties[$name][] = $value;
                else
                   
$joinedProperties[$name] = array($value);
            }
        }
    } while (
$class = get_parent_class($class));
    return
$joinedProperties;
}

Using this function:
class
base {
    public static
$Test = array("foo1", "foo2");
}
class
sub extends base {
    public static
$Test = "sub";
}

print_r(GetStaticPropertiesRecursive("sub"));
?>

That outputs:
Array
(
    [Test] => Array
        (
            [0] => foo1
            [1] => foo2
            [2] => sub
        )

)

The merge follows the rules of array_merge on duplicate keys.
To Top