ReflectionGenerator::getExecutingGenerator

(PHP 7, PHP 8)

ReflectionGenerator::getExecutingGeneratorGets the executing Generator object

Açıklama

public ReflectionGenerator::getExecutingGenerator(): Generator

Get the executing Generator object

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns the currently executing Generator object.

Örnekler

Örnek 1 ReflectionGenerator::getExecutingGenerator() example

<?php

class GenExample
{
public function
gen()
{
yield
1;
}
}

$gen = (new GenExample)->gen();

$reflectionGen = new ReflectionGenerator($gen);

$gen2 = $reflectionGen->getExecutingGenerator();

var_dump($gen2 === $gen);
var_dump($gen2->current());

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

bool(true)
int(1);

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top