ReflectionGenerator::getExecutingLine

(PHP 7, PHP 8)

ReflectionGenerator::getExecutingLineGets the currently executing line of the generator

Açıklama

public ReflectionGenerator::getExecutingLine(): int

Get the currently executing line number of the generator.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the line number of the currently executing statement in the generator.

Örnekler

Örnek 1 ReflectionGenerator::getExecutingLine() example

<?php

class GenExample
{
    public function 
gen()
    {
        yield 
1;
    }
}

$gen = (new GenExample)->gen();

$reflectionGen = new ReflectionGenerator($gen);

echo 
"Line: {$reflectionGen->getExecutingLine()}";

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Line: 7

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top