PHPCon Poland 2024

ReflectionParameter::export

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionParameter::exportSınıfı ihraç eder

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.4.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 8.0.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

public static ReflectionParameter::export(string $işlev, string $bağımsız_değişken, bool $ihracet = ?): string

Sınıfı ihraç eder.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

işlev

İşlev ismi.

bağımsız_değişken

Bağımsız değişken ismi.

ihracet

true belirtilirse yansıtmak yerine ihrac eder. false olursa (öntanımlıdır) tersini yapar.

Dönen Değerler

Bir dizge.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top