The PHP Online Conference 2021

ReflectionParameter::export

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionParameter::exportSınıfı ihraç eder

Açıklama

public static ReflectionParameter::export ( string $işlev , string $değiştirge [, bool $ihracet ] ) : string

Sınıfı ihraç eder.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

işlev

İşlev ismi.

değiştirge

Değiştirge ismi.

ihracet

TRUE belirtilirse yansıtmak yerine ihrac eder. FALSE olursa (öntanımlıdır) tersini yapar.

Dönen Değerler

Bir dizge.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top