ReflectionParameter::getDeclaringClass

(PHP 5 >= 5.1.3, PHP 7, PHP 8)

ReflectionParameter::getDeclaringClassBildiren sınıfı döndürür

Açıklama

public ReflectionParameter::getDeclaringClass(): ?ReflectionClass

Bildiren sınıfı döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Bir ReflectionClass nesnesi; işlev için çağrılmışsa null.

Örnekler

Örnek 1 - Yöntemi bildiren sınıfı döndürmek

<?php
class Foo
{
public function
bar(\DateTime $datetime)
{
}
}

class
Baz extends Foo
{
}

$param = new \ReflectionParameter(['Baz', 'bar'], 0);

var_dump($param->getDeclaringClass());

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

object(ReflectionClass)#2 (1) {
  ["name"]=>
  string(3) "Foo"
}

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top