The PHP Online Conference 2021

ReflectionParameter::getDeclaringClass

(PHP 5 >= 5.1.3, PHP 7)

ReflectionParameter::getDeclaringClassBildiren sınıfı döndürür

Açıklama

public ReflectionParameter::getDeclaringClass ( void ) : ReflectionClass

Bildiren sınıfı döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Bir ReflectionClass nesnesi.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top