PHP 8.1.9 Released!

ReflectionParameter::isOptional

(PHP 5 >= 5.0.3, PHP 7, PHP 8)

ReflectionParameter::isOptionalDeğiştirge seçimlik mi diye bakar

Açıklama

public ReflectionParameter::isOptional(): bool

Değiştirge seçimlikse true döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Değiştirge seçimlikse true yoksa false.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top