PHP 8.2.0 Beta 3 available for testing

ReflectionParameter::getDefaultValue

(PHP 5 >= 5.0.3, PHP 7, PHP 8)

ReflectionParameter::getDefaultValueDeğiştirgenin öntanımlı değerini döndürür

Açıklama

public ReflectionParameter::getDefaultValue(): mixed

Kullanıcı tanımlı veya dahili işlev veya yöntem değiştirgesinin öntanımlı değerini döndürür. Değiştirge seçimlik ise ReflectionException yavrulanır.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Değiştirgenin öntanımlı değeri.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Bu yöntem artık yerleşik işlev ve sınıf yöntemlerinin değiştirgelerinin de öntanımlı değerlerini döndürüyor; evvelce bu durumda bir ReflectionException yavrulanırdı.

Örnekler

Örnek 1 - İşlev değiştirgelerinin öntanımlı değerlerini döndürmek

<?php
function foo($test$bar 'baz')
{
    echo 
$test $bar;
}

$function = new ReflectionFunction('foo');

foreach (
$function->getParameters() as $param) {
    echo 
'Değiştirge Adı: ' $param->getName() . PHP_EOL;
    if (
$param->isOptional()) {
        echo 
'Öntanımlı Değer: ' $param->getDefaultValue() . PHP_EOL;
    }
    echo 
PHP_EOL;
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Değiştirge Adı: test

Değiştirge Adı: bar
Öntanımlı Değer: baz

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
gmail@asmqb7
6 years ago
[Editor's note: fixed on user's request]

Getting `Uncaught ReflectionException: Internal error: Failed to retrieve the default value`?

You have to wrap this inside ->isDefaultValueAvailable().
To Top