PHP 7.3.25 Released!

ReflectionParameter::isDefaultValueAvailable

(PHP 5 >= 5.0.3, PHP 7)

ReflectionParameter::isDefaultValueAvailableÖntanımlı bir değerin kullanılabilir olup olmadığına bakar

Açıklama

public ReflectionParameter::isDefaultValueAvailable ( ) : bool

Öntanımlı bir değerin kullanılabilir olup olmadığına bakar.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Öntanımlı değer kullanılabiliyorsa TRUE yoksa FALSE.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top