PHPCon Poland 2024

ReflectionParameter::getPosition

(PHP 5 >= 5.1.3, PHP 7, PHP 8)

ReflectionParameter::getPositionBağımsız değişkenin konumunu döndürür

Açıklama

public ReflectionParameter::getPosition(): int

Bağımsız değişkenin konumunu döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Bağımsız değişkenin konumu; soldan sağa sayılır, ilk bağımsız değişkenin konumu 0'dır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top