PHP 8.2.0 Beta 3 available for testing

ReflectionParameter::getName

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionParameter::getNameDeğiştirgenin ismini döndürür

Açıklama

public ReflectionParameter::getName(): string

Değiştirgenin ismini döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Yansıtılan değiştirgenin ismi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
17
mike
7 years ago
FYI, it returns the parameter name without the dollars($) sign at the start.
To Top