PHP 8.1.28 Released!

ReflectionParameter::getName

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionParameter::getNameBağımsız değişkenin ismini döndürür

Açıklama

public ReflectionParameter::getName(): string

Bağımsız değişkenin ismini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Yansıtılan bağımsız değişkenin ismi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
24
mike
8 years ago
FYI, it returns the parameter name without the dollars($) sign at the start.
To Top