PHP 8.1.9 Released!

ReflectionParameter::__toString

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionParameter::__toStringDizgesel tepkiyi görselleştirir

Açıklama

public ReflectionParameter::__toString(): string

Yansıtılan değiştirgenin dizgesel gösterimini döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Bir dizge.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top