PHP 8.0.3 Released!

ReflectionParameter::__toString

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionParameter::__toStringDizgesel tepkiyi görselleştirir

Açıklama

public ReflectionParameter::__toString ( ) : string

Dizgesel tepkiyi görselleştirir.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Bir dizge.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top