PHP 8.1.28 Released!

ReflectionParameter::__toString

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionParameter::__toStringDizgesel tepkiyi görselleştirir

Açıklama

public ReflectionParameter::__toString(): string

Yansıtılan bağımsız değişkenin dizgesel gösterimini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Yansıtılan bağımsız değişkenin dizgesel gösterimi.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionParameter::__toString örneği

<?php
echo new ReflectionParameter('substr', 0);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Parameter #0 [ <required> string $string ]

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top