PHP 7.4.12 Released!

ReflectionParameter::getDeclaringFunction

(PHP 5 >= 5.1.3, PHP 7)

ReflectionParameter::getDeclaringFunctionBildiren işlevi döndürür

Açıklama

public ReflectionParameter::getDeclaringFunction ( void ) : ReflectionFunction

Bildiren işlevi döndürür.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Bir ReflectionFunction nesnesi.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top