PHP 8.0.24 Released!

ReflectionParameter::__construct

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionParameter::__constructBir ReflectionParameter nesnesi oluşturur

Açıklama

public ReflectionParameter::__construct(string|array|object $function, int|string $param)

Bir ReflectionParameter örneği oluşturur.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

function

Değiştirgeleri yansıtılacak işlev.

param

Değiştirgenin (sıfırdan başlayan) konumunu belirten bir tamsayı veya değiştirge ismi.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionParameter örneği

<?php
function foo($a$b$c) { }
function 
bar(Exception $a, &$b$c) { }
function 
baz(ReflectionFunction $a$b 1$c null) { }
function 
abc() { }

$reflect = new ReflectionFunction('foo');

echo 
$reflect;

foreach (
$reflect->getParameters() as $i => $param) {
    
printf(
        
"-- %d. değiştirge: %s {\n".
        
"   Sınıf: %s\n".
        
"   NULL'a izin var mı?: %s\n".
        
"   Gönderimli aktarılır mı?: %s\n".
        
"   Seçimlik mi?: %s\n".
        
"}\n",
        
$i// $param->getPosition() kullanılabilir
        
$param->getName(),
        
var_export($param->getClass(), 1),
        
$param->allowsNull() ? 'Evet' 'Hayır',
        
$param->isPassedByReference() ? 'Evet' 'Hayır',
        
$param->isOptional() ? 'Evet' 'Hayır'
    
);
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Function [ <user> function foo ] {
 @@ /home/nilgun/dnm.php 2 - 2

 - Parameters [3] {
  Parameter #0 [ <required> $a ]
  Parameter #1 [ <required> $b ]
  Parameter #2 [ <required> $c ]
 }
}
-- 0. değiştirge: a {
  Sınıf: NULL
  NULL'a izin var mı?: Evet
  Gönderimli aktarılır mı?: Hayır
  Seçimlik mi?: Hayır
}
-- 1. değiştirge: b {
  Sınıf: NULL
  NULL'a izin var mı?: Evet
  Gönderimli aktarılır mı?: Hayır
  Seçimlik mi?: Hayır
}
-- 2. değiştirge: c {
  Sınıf: NULL
  NULL'a izin var mı?: Evet
  Gönderimli aktarılır mı?: Hayır
  Seçimlik mi?: Hayır
}

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
9
tracid2008 t gmail o com
10 years ago
You also can use a class instead of a function name. Just use an array like that
<?php
$reflect
= new ReflectionParameter(array('className', 'methodName'), 'property');
?>
To Top