PHP 8.1.9 Released!

ReflectionParameter::isPassedByReference

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionParameter::isPassedByReferenceDeğiştirge gönderimli aktarılabilir mi diye bakar

Açıklama

public ReflectionParameter::isPassedByReference(): bool

Değiştirge gönderimli aktarılabiliyorsa true döner.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Değiştirge gönderimli aktarılabiliyorsa true yoksa false.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top