ReflectionParameter::isPassedByReference

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionParameter::isPassedByReferenceBağımsız değişken gönderimli aktarılabilir mi diye bakar

Açıklama

public ReflectionParameter::isPassedByReference(): bool

Bağımsız değişken gönderimli aktarılabiliyorsa true döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Bağımsız değişken gönderimli aktarılabiliyorsa true yoksa false.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top